Wdrożenie do produkcji wyników badań naukowych w postaci Horty AutoHammer – opracowanie i wdrożenie urządzenia do automatycznego i precyzyjnego osadzania słupów w sadownictwie.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu, oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa, działanie Projekty B + R przez przedsiębiorstwa, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie urządzenia do automatycznego i precyzyjnego osadzania słupów w sadownictwie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 995 960,00 PLN
Wartość projektu: 3 290 350,00 PLN