KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie, od 25 maja 2018roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych zwanej dalej RODO,  informujemy że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest ARNO GROUP SP. Z O. O. z siedzibą w Lisowie, e-mail: biuro@arnogroup.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem  pod adresem e-mail mateusz.nowakowski@arnogroup.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po wyrażeniu zgody  Pani/a dane przetwarzane są też w postaci plików cookies na naszej stronie internetowej.

  1. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadzie umowy powierzenia w celu obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi kurierskiej, obsługi prawnej.
  2. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.