Realizacja usługi badawczej – opracowanie technologii szokowego, krótkookresowego schładzania owoców na przykładzie jabłek, w celu poprawy ich wybarwienia.

Szczegóły ogłoszenia: Arno zapytanie ofertowe nr 2.pdf